Collie har vi hatt siden 1974.


klikk i margen på den hunden du ønsker å vite mer om.
Click on the name of the dog you want to read about

COLLIE  breed standard