Breton har vi hatt siden 1996.

klikk i margen på den hunden du ønsker å vite mer om

Click on the name of the dog you want to read about.


BRETONbreed standard