Video av VANITY N- breton kull, født 15.12.11,
7 uker gamle på videoen.