VANITY NOEL, 10 uker gammel, trenes på innkalling og rypevinge.